zelfportret Eduard Verboog werd geboren in 1890 in Zoeterwoude (in een wijk die enkele jaren later bij Leiden werd gevoegd) en overleed in 1986 in Haarlem. Zijn werk bestaat behalve uit schilderijen vooral ook uit tekeningen, waarbij met name de portretten bijzondere aandacht verdienen.

"Kunstenaars behoren op de bres te staan voor de beschaving", zei hij in een interview.

Het is boeiend om zijn beste werk ook in die zin te beschouwen. Deze website is een kleine poging de verschillende facetten van zijn kunstenaarschap te belichten.