Eduard Verboog, eigen opgave

ten behoeve van gegevens voor ministerie CRM, afd. Beeldende Kunsten, documentatie.

In: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag

Beroep en evt nevenfuncies: " kunstschilder + tekenen; géén nevenberoepen"
Opleiding: "Academie Den Haag, plm een jaar
van Floris Verster, voornamelijk tot vertrek uit Leiden en omgeving 1923 (plm).
van H.F. Boot, Haarlem plm twee jaar"
Lidmaatschap kunstenaarsverenigingen: "aangesloten bij Ned. Fed. Beroepsvereniging van Kunstenaars – vakgroep Kunstschilders, Amsterdam en "de Groep", Haarlem."
Persoonlijke tentoonstellingen: " Utrecht, plm 1925 / '26 ?
Kunst zij ons Doel, later De Groep
eerder: "Pictura Veluvensis" Heelsum"
Belangrijke prijzen en uitgevoerde opdrachten: "Portretten"
Toelichting en verdere gegevens: "In de crisisjaren tijdelijk subsidie van Wageningse Hogeschool Professoren en andere wetenschapsmensen genoten; door aanhouden van crisis weer beëindigd.
In Haarlem voor contraprestatieregeling in aanmerking gekomen – Rijk en Gemeente bezitten vele werken van mij (en collectie Walbrink – Oud). Heb van mijn prille jeugd af gewerkt!"
"M'n werk is nogal verspreid door op verschillende plaatsen te hebben gewoond.
Werk van mij is in:
 • Frans Hals museum,
 • Ned. Kunstverbond,
 • Teylers museum enkele werken,
 • Lakenhal Leiden: een portret van Floris Verster uit 1924
 • Prentenkabinet Leiden
 • Verzameling Bremmer: jeugdwerk, tekeningen"
"Ben thans in het genot van een "Eregeld Bejaarde Kunstenaars" vanwege Ministerie van Cultuur, Recr. en Maatschappelijk werk."
"Werkte
 • in en om Leiden
 • Oegstgeest – Katwijk
 • Gelderland – Zeeland, Walcheren
 • Brabant
 • Frankrijk – en Haarlem "
Get. E. Verboog , Haarlem, 16 april 1969