Eduard Verboog werd geboren in 1890 in Zoeterwoude (in een wijk die enkele jaren later bij Leiden werd gevoegd) en overleed in Haarlem in 1986. Hij heeft vanaf zijn prille jeugd gewerkt als kunstschilder en tekenaar. Het is het beste om hem eerst zelf aan het woord te laten via een tweetal artikelen uit de jaren vijftig.

Op 11 februari 1955 in Haarlems Dagblad, auteur O.B. de Kat:

zelfportret Eduard Verboog Zaterdag 12 februari zal de Haarlemse kunstschilder Eduard Verboog zijn vijfenzestigste verjaardag vieren.
Verboog werd in 1890 te Zoeterwoude bij Leiden geboren. Hij bezocht korte tijd de Academie te Den Haag, maar is voor de eerste ontplooiing van zijn talent voornamelijk dank verschuldigd aan Floris Verster de beroemde Leidse schilder, op wiens atelier de toen achttienjarige veel kwam. Leerling van Verster is Eduard Verboog niet geweest, maar de gesprekken en de omgang met hem zijn voor zijn verdere ontwikkeling van beslissende invloed gebleken. Toen Verboog later in Katwijk woonde, kwam Verster hem dikwijls bezoeken.

Omstreeks 1923 vestigde de schilder zich in Bennekom in Gelderland. Hij tekende en schilderde er landschappen, maar ook de mensen. Een zeer expressieve tekening uit die periode bevindt zich thans, dankzij een particuliere schenking, in het Frans Hals museum. Een subsidie, in die tijd aan de schilder toegekend, voerde hem tenslotte naar Haarlem, waar hij in het atelier van H.F. Boot ging werken.

zelfportret Eduard Verboog Herinneringen aan het museum van Oudheden, tijdens zijn jeugd opgedaan, voerden hem af en toe weer naar Leiden. Hij maakte in dat museum enige zeer uitvoerige tekeningen naar Egyptische beeldhouwwerken. Ook deze tekeningen zijn eigendom van de gemeente Haarlem geworden. Werken van Eduard Verboog bevinden zich verder in de collectie van Teyler's Stichting en in het Prentenkabinet te Leiden.

Eduard Verboog is behalve een uiterst gevoelig landschapsschilder een intelligent en fijnzinnig tekenaar van portretten. Met het eenvoudigste materiaal als een stukje houtskool weet hij de meest subtiele plastische en psychische nuances van het menselijk gelaat op het tekenpapier vast te leggen. De luchtigheid, waarmee de lijnen en tonen door Verboog worden neergeschreven, heeft hij verworven door de intense aandacht en de warme liefde, waarmee hij de hem omgevende werkelijkheid benadert.

Naar wij vernemen bestaan er plannen voor het samenstellen van een overzichtstentoonstelling van het werk van Eduard Verboog, welke in de loop van dit jaar in Haarlem gehouden zal worden. Natuurlijk juichen wij dit van harte toe. Overigens verwachten wij van de schilder, die vooral de laatste jaren een serie zeer mooie tekeningen, bewogen landschappen en uitstekende portretten maakte, voor de toekomst nog zeer veel. Vijfenzestig jaar is tenslotte wel een moment om eens even om, maar vooral vooruit te zien.

***